NaPoWriMo #16: Found in Translation

English: Polish poets Ewa Lipska.
English: Polish poets Ewa Lipska. (Photo credit: Wikipedia)

 

I know, I know.   I’m a day late.  I may not catch up.  That’s okay.  I’m not really a poet.  Still, I love this challenge.

 

NaPoWriMo Prompt #16:  Cut and paste the original [poem in another language] into the text-editing program of your choice (and try not to peek too much at the translation). Now, use the sound and shape of the words and lines to guide you, without worrying too much about whether your translation makes sense.

 

I choose a polish poem at random titled “Splinter” by Ewa Lipska.  I have some Polish heritage: I visited Poland.  I wish I could read Polish.

 

RZAZGA

Lubię panią pisze do mnie dwudziestoletni poeta.
Początkujący cieśla słów.Jego list pachnie tarcicą.
Jego muza drzemie jeszcze w różanym drewnie.W literackim tartaku ambitny hałas.
Czeladnicy okładają łatwowierny język fornirem.

Przycinają nieśmiałe sklejki zdań.
Wystrugane heblem haiku.

Problemy zaczynają się
z wbitą w pamięć drzazgą.

Trudno ją wyjąć
jeszcze trudniej opisać.

Lecą wióry. Ogryzki aniołów.
Pył do samego nieba.

 

Here is GoogleTranslate, with some editing from me.
SPLINTER

Like you wrote to me twenty poet. Beginner carpenter words.His letter smells of lumber.
His muse is hidden even in rose wood.

The noise ambitious literary mill.
Journeymen reveal gullible into veneer.

Cut the plywood into timid sentences.
a primative haiku.

Problems begin
the driver into memory splinters.

It is difficult to remove
even more difficult to describe.

Flying chips. Cores of angels.
Dust into the sky.

I Like the image of words as splinters difficult to remove and even more difficult to describe.

 

 

 

 

 

Enhanced by Zemanta